KBO
KBO
PODWYŻSZONY KONTRAST MENU
<
POKAŻ BOCZNĄ KOLUMNĘ (kliknij)

API wylęgarni

API czyli  Application Programming Interface.

Poniżej przedstawiamy sposób promocji naszych pomysłów na Waszych stronach.
Bardzo zależy nam aby nasze pomysły prezentowały się w sposób możliwie najbardziej dopasowany do Waszych stron dlatego przygotowaliśmy kilka opcji konfiguracyjnych.

PODSTAWOWA IMPLEMENTACJA

Wrzuć poniższy kod do źródła Twojej strony:
<iframe frameborder="0" height="400" scrolling="no" src="http://pomysl.konin.pl/iframe.php" width="300"></iframe>

DOSTĘPNE OPCJE

Dodając poniższe zmienne do adresu jaki przekazujesz do iframe, możesz uzyskać różne efekty:

zmienna opis zmiennej
logo przykład: http://pomysl.konin.pl/iframe.php?logo=1
dostępne wartości: 1,2,3
działanie: zmienia wyświetlany logotyp, przygotowaliśmy 3 wersje kolorystyczne logotypów tak aby wyglądały dobrze zarówno na jasnym jak i na ciemnym tle
background-color przykład: http://pomysl.konin.pl/iframe.php?background-color=ff0000
dostępne wartości: wszystkie kolory w formacie heksadecymalnym bez hasza (#), np.: 000000 - czarny, ffffff - biały, ff0000 - czerwony
działanie: zmienia kolor tła całego boksu
naglowek-color przykład: http://pomysl.konin.pl/iframe.php?naglowek-color=ff0000
dostępne wartości: wszystkie kolory w formacie heksadecymalnym bez hasza (#), np.: 000000 - czarny, ffffff - biały, ff0000 - czerwony
działanie: zmienia kolor nagłówka "NAJNOWSZE POMYSŁY"
naglowek-font-size przykład: http://pomysl.konin.pl/iframe.php?naglowek-font-size=18
dostępne wartości: liczba dodatnia, jednostką jest zawsze px
działanie: zmienia wielkosć czcionki nagłówka "NAJNOWSZE POMYSŁY"
naglowek-font-family przykład: http://pomysl.konin.pl/iframe.php?naglowek-font-family=arial
dostępne wartości: nazwa dostępnej w sytemie czcionki
działanie: zmienia rodzaj czcionki nagłówka "NAJNOWSZE POMYSŁY"
padding-top, padding-bottom, padding-left, padding-right przykład: http://pomysl.konin.pl/iframe.php?padding-top=10
dostępne wartości: liczba dodatnia, jednostką jest zawsze px
działanie: każdy link otoczony jest przez element div i to właśnie do niego odnoszą się te wartości
margin-bottom przykład: http://pomysl.konin.pl/iframe.php?margin-bottom=0
dostępne wartości: liczba dodatnia lub zero, jednostką jest zawsze px
działanie: każdy link otoczony jest przez element div i to właśnie do niego odnosi się te wartość
div-background-color przykład: http://pomysl.konin.pl/iframe.php?div-background-color=ff0000
dostępne wartości: wszystkie kolory w formacie heksadecymalnym bez hasza (#), np.: 000000 - czarny, ffffff - biały, ff0000 - czerwony
działanie: każdy link otoczony jest przez element div i to właśnie do niego odnosi się ta wartość
divdrugi-background-color przykład: http://pomysl.konin.pl/iframe.php?divdrugi-background-color=ff0000
dostępne wartości: wszystkie kolory w formacie heksadecymalnym bez hasza (#), np.: 000000 - czarny, ffffff - biały, ff0000 - czerwony
działanie: każdy link otoczony jest przez element div, ustawienie tej wartości zmienia kolor tła co drugiego div-a
color przykład: http://pomysl.konin.pl/iframe.php?color=ff0000
dostępne wartości: wszystkie kolory w formacie heksadecymalnym bez hasza (#), np.: 000000 - czarny, ffffff - biały, ff0000 - czerwony
działanie: kolor linków
hover-color przykład: http://pomysl.konin.pl/iframe.php?hover-color=ff0000
dostępne wartości: wszystkie kolory w formacie heksadecymalnym bez hasza (#), np.: 000000 - czarny, ffffff - biały, ff0000 - czerwony
działanie: kolor linków po najechaniu na niego myszą
font-size przykład: http://pomysl.konin.pl/iframe.php?font-size=14
dostępne wartości: liczba dodatnia, jednostką jest zawsze px
działanie: zmienia wielkosć czcionki linków
font-family przykład: http://pomysl.konin.pl/iframe.php?font-family=arial
dostępne wartości: nazwa dostępnej w sytemie czcionki
działanie: zmienia rodzaj czcionki linków
font-weight przykład: http://pomysl.konin.pl/iframe.php?font-weight=700
dostępne wartości: liczba np: 700 lub nazwa: bold
działanie: zmienia grubość czcionki linków
text-decoration przykład: http://pomysl.konin.pl/iframe.php?text-decoration=none
dostępne wartości: none lub underline
działanie: określa czy link ma mieć podkreślenie
hover-text-decoration przykład: http://pomysl.konin.pl/iframe.php?hover-text-decoration=none
dostępne wartości: none lub underline
działanie: określa czy link ma mieć podkreślenie po najechaniu na niego myszą
Wszystkie powyższe zmienne można dowolnie łączyć.
Wysokość oraz szerokość iframe dostosuj do swoich potrzeb.

INSPIRACJA

<iframe frameborder="0" height="500" scrolling="no" src="http://pomysl.konin.pl/iframe.php?color=ffcc00&font-weight=700&font-size=18&font-family=tahoma&text-decoration=none&hover-text-decoration=underline&hover-color=bfdc00&background-color=000&margin-bottom=2&div-background-color=222&divdrugi-background-color=444&logo=3&naglowek-color=fff" width="300"></iframe>

SCHOWAJ KOLUMNE
Pomysły użytkownika
Wpisz nazwisko użytkownika aby znaleźć jego pomysły:
jak to działa
logowaniezamknij
lub
logowanie via facebook
przypominanieprzypominanie hasła