KBO
KBO
PODWYŻSZONY KONTRAST MENU
<
POKAŻ BOCZNĄ KOLUMNĘ (kliknij)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU
pomysl.konin.pl
 
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem portalu znajdującego się na stronie internetowej pomysl.konin.pl jest Miasto Konin, Plac Wolności 1,
62-500 Konin, NIP 6652899834, REGON 311019036, zwany dalej Administratorem.
2. Administrator przykłada szczególną uwagę do bezpieczeństwa użytkowników portalu, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności. Szanując prawo do prywatności i bezpieczeństwa użytkowników.
3. Administrator w celu ochrony danych osobowych stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie, co zwiększa techniczne bezpieczeństwo świadczonych usług w portalu pomysl.konin.pl.
4. Niniejszy dokument wyjaśnia; w jaki sposób portal pomysl.konin.pl korzysta z danych Użytkownika, jak je gromadzi, przechowuje, w jaki sposób użytkownik może je zmieniać, edytować a także, kto administruje tymi danym i na jakich zasad są przekazywane podmiotom trzecim oraz w jaki sposób są chronione przed nadużyciami.
 
§ 2
DANE OSOBOWE
1. Przetwarzanie danych osobowych, odbywa się na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), oraz art. 23 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.,nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).
2. Portal ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
3. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez administratora portalu zależy od wyrażenia przez nią zgody.
4. Każdy użytkownik, który podał swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych znajdujących się w zbiorze administrowanym przez administratora portalu oraz ich poprawiania, modyfikowania, usunięcia i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, chyba że portal zobowiązany jest je zachować w uzasadnionych celach prawnych. Podczas aktualizacji swoich danych osobowych użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości, zanim jego żądanie zostanie uwzględnione.
5. Portal dokłada wszelkich starań, aby utrzymywać usługi w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym zniszczeniem. Z tego względu, gdy użytkownik usunie dane z portalu ich kopie nie zawsze są natychmiast usuwane z aktywnych serwerów oraz mogą nadal być przechowywane w systemach kopii zapasowych. 6 Portal dokłada wszelkich starań, aby utrzymywać usługi w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym zniszczeniem. Z tego względu, gdy użytkownik usunie dane z portalu ich kopie nie zawsze są natychmiast usuwane z aktywnych serwerów oraz mogą nadal być przechowywane w systemach kopii zapasowych.
 
§ 3
DANE GROMADZONE W SERWISIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH
1. Portal wymaga od Użytkowników rejestrujących się podania niezbędnych danych do utworzenia konta i realizacji usług i celów portalu.
2. Do założenia konta wymagane jest podanie aresu e-mail , nazwiska oraz imienia użytkownika.
3. Portal pozostawia użytkownikom swobodę i wybór podawanych przez nich danych. W zależności od uznania użytkownika portalu umożliwia się mu podanie większego zakresu danych.
4. Dane podane przy rejestracji nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody użytkownika.
5. Dane podane w portalu służą wyłącznie realizacji celów portalu oraz prawidłowego wykonania usług w ramach portalu.
6. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do celów, na które Użytkownik wyraził zgodę.
7. Portal publikuje na swoich stronach imię i nazwisko użytkownika.
8. Dane gromadzone przy rejestracji użytkownika służą również do kontaktu z użytkownikiem poprzez email lub telefonicznie.
9. Jeśli dane podane przy rejestracji umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia ich w dowolnym momencie.
10. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach funkcjonowania portalu.
11. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od portalu informacji o nowych komentarzach lub ocenach jego pomysłu.
12. Portal zbiera również informacje dotyczące korzystania z portalu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych.
Informacje te portal wykorzystuje w celu diagnozowaniu problemów związanych z pracą portalu, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu portalem.
13. Podane dane mogą stanowić zbiór danych osobowych. Administrator współpracuje z Generalnym inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
 
§ 4
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Portal stosuje systemy zabezpieczające mające na celu zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami i rozpowszechnianiem danych przez nieupoważnione osoby.
2. Każdy użytkownik korzystający z portalu wyraża zgodę na przetwarzanie danych na zasadach i warunkach określonych w polityce prywatności.
3. Dane Użytkowników są chronione hasłem i dzięki temu dostępne są wyłącznie dla użytkownika.
4. Użytkownik może w każdej chwili po zalogowaniu się do portalu modyfikować, swoje dane.
5. W razie problemów z logowaniem prosimy o kontakt z portalem za pośrednictwem emaila lub formularza kontaktowego.
6. Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika portalu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 
§ 5
PLIKI COOKIE
1. Administrator serwisu informuje, że używa krótkich informacji tekstowych, tzw. "Cookies" (ciasteczek), zapisywanych po stronie użytkownika przez przeglądarkę internetową użytkownika.
2.Pliki Cookies zawierają dane tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i zawierają informacje potrzebne do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych portalu.
3. Pliki Cookies wykorzystywane są do dostosowania zawartości stron internetowych portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz dane (np. unikalny numer) umożliwiające rozpoznanie użytkownika na wszystkich podstronach portalu.
4.Pliki Cookies nie są szkodliwe ani dla użytkownika i jego danych ani dla jego komputera. Użytkownik ma możliwość ich usunięcia w każdej chwili za pomocą przeglądarki internetowej. Wykorzystanie plików Cookies poprawia sprawność korzystania z portalu oraz ułatwia użytkownikom dostęp do wielu informacji w nim zawartych.
5.Użytkownicy portalu w każdym czasie mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików Cookie może wpłynąć na funkcjonowanie portalu.
6.W ramach portalu stosowane są dwa zasadniczo dwa rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest w sekcji pomoc menu przeglądarki internetowej.
 
§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany te nie mogą ograniczyć zakresu ochrony Użytkowników lub w jakikolwiek inny sposób naruszać bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Zmiany obowiązują od czasu ich opublikowania na stronie internetowej.
SCHOWAJ KOLUMNE
Pomysły użytkownika
Wpisz nazwisko użytkownika aby znaleźć jego pomysły:
jak to działa
logowaniezamknij
lub
logowanie via facebook
przypominanieprzypominanie hasła